บริษัท ฮิลล์ไทรบ์ดอลล์ จำกัด

HILL TRICE DOLLS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ฮิลล์ไทรบ์ดอลล์ จำกัด (ID: 0505543000931) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/3/2543 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 176/10 หมู่ที่ 1 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากฟางและวัสดุถักสาน มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0505543000931
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/3/2543 พ.ศ.
(24 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/3/2000 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง