ห้างหุ้นส่วนจำกัด เติมบุญ

TERMBOON LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0503527001897
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2527 พ.ศ. (39 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/12/1984 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 700,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 246 หมู่ที่ 3 ถนนเชียงใหม่-สันทราย ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46203 การขายส่งยาสูบที่ยังไม่เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป