บริษัท แปลงใหญ่โคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ 16 จำกัด

PLANGYAI KHOKHUN BANNONGNAMKHUNNUEA MOO 16 CO., LTD.

บริษัท บริษัท แปลงใหญ่โคขุนบ้านหนองน้ำขุ่นเหนือหมู่ 16 จำกัด (ID: 0405564000974) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/1/2564 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 260 หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านหัน อำเภอโนนศิลา จ.ขอนแก่น กิจการหลักคือ การเลี้ยงโคนมและโคเนื้อ มีทุนจดทะเบียน 45,600 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0405564000974
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/1/2564 พ.ศ.
(3 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
27/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
45,600 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง