ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค.เอส.อี. ออโต้พาร์ท

K.S.E. AUTO PART LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0243549000241
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/2/2549 พ.ศ. (18 ปี 3 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/2/2006 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 2/5 หมู่ที่ 7 ตำบลหัวสำโรง อำเภอแปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น