บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด

GREEN ENERGY TRADING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท กรีน เอ็นเนอร์ยี่ เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0215555002341) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 12/4/2555 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 108 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จ.ชลบุรี กิจการหลักคือ การขายส่งเชื้อเพลิงแข็ง มีทุนจดทะเบียน 30,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0215555002341
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
12/4/2555 พ.ศ.
(12 ปี 3 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
12/4/2012 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
30,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง