ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตนิตติ้ง

RUNGSIT KNITING LTD., PART.

บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด รังสิตนิตติ้ง (ID: 0133531000381) เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/9/2531 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 515/21-22-23 หมู่ 2 ถนนรังสิต-ปทุมธานี ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จ.ปทุมธานี กิจการหลักคือ การทอผ้าจากเส้นใยธรรมชาติ มีทุนจดทะเบียน 200,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0133531000381
ประเภทธุรกิจ
ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/9/2531 พ.ศ.
(35 ปี 10 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
8/9/1988 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
200,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง