บริษัท 10 กำลัง จำกัด

POWER TEN CO., LTD.

บริษัท บริษัท 10 กำลัง จำกัด (ID: 0125562034211) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/10/2562 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 11/57 หมู่ที่ 1 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0125562034211
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/10/2562 พ.ศ.
(4 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
31/10/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง