ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็น ที คาบิเนต

N. T. CABINET LIMITED PARTNERSHIP

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0123538001421
ประเภทธุรกิจ ห้างหุ้นส่วนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2538 พ.ศ. (29 ปี 2 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
28/3/1995 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 63/29 หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธงหิน อำเภอบางใหญ่ จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 25119 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่มีโครงสร้างเป็นโลหะ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น