บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน)

BBGI PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท บีบีจีไอ จำกัด (มหาชน) (ID: 0107561000129) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 27/4/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2098 อาคารเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 5 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,615,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0107561000129
ประเภทธุรกิจ
บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
27/4/2561 พ.ศ.
(6 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
27/4/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,615,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง