บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

UBON BIO ETHANOL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (ID: 0107561000111) เป็นบริษัทมหาชนจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/4/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 333 หมู่ที่ 9 ตำบลนาดี อำเภอนาเยีย จ.อุบลราชธานี กิจการหลักคือ การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 3,914,286,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0107561000111
ประเภทธุรกิจ
บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/4/2561 พ.ศ.
(6 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
23/4/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,914,286,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง