บริษัท เอ็มอีซี ฟาร์อีสต์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

MEC FAREAST INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0107536000234
ประเภทธุรกิจ บริษัทมหาชนจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2536 พ.ศ. (31 ปี 2 เดือน 16 วัน ที่แล้ว)
5/4/1993 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 947,976,170 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 856 ซอยสุขุมวิท 101 (ซอยปุณณวิถี 28) แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46599 การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น