บริษัท กฤษพรพรหม จำกัด

GRITHPORNPROM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566129977
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/7/2566 พ.ศ. (11 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
3/7/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 24/1 ถนนราษฎร์นิมิตร แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด