บริษัท กรีน เอ็มไพร์ พีทีอี จำกัด

GREEN EMPIRE PTE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566126510
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/6/2566 พ.ศ. (11 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
27/6/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 113/2 ซอยสุขุมวิท 63(เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น