บริษัท โปรเฮลท์แคร์ จำกัด

PRO HEALTH CARE CO., LTD.

บริษัท บริษัท โปรเฮลท์แคร์ จำกัด (ID: 0105566076725) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 11/4/2566 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77/365 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105566076725
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
11/4/2566 พ.ศ.
(1 ปี 3 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
11/4/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง