บริษัท คานธี บราเดอร์ 9 จำกัด

GANDHI BROTHER 9 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105566042995
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2566 พ.ศ. (1 ปี 3 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
24/2/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 155/67 ถนนบางแวก แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า