บริษัท โปรเฟสชั่นนอล เนิร์ส แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

PROFESSIONAL NURSE CARE AND SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท โปรเฟสชั่นนอล เนิร์ส แคร์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105566015602) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 23/1/2566 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 389 ซอย หมู่บ้านสินธร แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมด้านการพยาบาลและผดุงครรภ์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105566015602
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
23/1/2566 พ.ศ.
(1 ปี 5 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
23/1/2023 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง