บริษัท กรีนนักเก็ทซ์ จำกัด

GREEN NUGGETZ CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565196182
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2565 พ.ศ. (1 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
7/12/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 678/211 ซอยพัฒนาการ 44 แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น