บริษัท เอ็มเอ็นพี จำกัด

MNP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565189739
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/11/2565 พ.ศ. (1 ปี 5 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/11/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 500,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 28 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 4 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น