บริษัท กัญละวัน จำกัด

GANLAWAN CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105565149435
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/9/2565 พ.ศ. (1 ปี 8 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/9/2022 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5/9 ซอยศรีนครินทร์ 53 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น