บริษัท วายพี อินเตอร์ จำกัด

YP INTER CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564157043
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/11/2564 พ.ศ. (2 ปี 7 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
1/11/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,090,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 78 ซอยกัปตันบุช (เจริญกรุง 30) ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด