บริษัท เบสท์ ไทยเฮิร์บ อินโนเวชั่น จำกัด

BEST THAIHERB INNOVATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564126385
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/8/2564 พ.ศ. (2 ปี 9 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
25/8/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 302/29 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด