บริษัท จีเจ.แบรนด์ จำกัด

GJ.BRAND CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564122606
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/8/2564 พ.ศ. (2 ปี 9 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
17/8/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1646 ซอยเอกชัย109 แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า