บริษัท เที่ยวทะเล จำกัด

TIEWTALAY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564121332
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 13/8/2564 พ.ศ. (2 ปี 10 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
13/8/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 488 อาคารโบ๊เบ๊ทาวเวอร์ ถนนดำรงรักษ์ แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด