บริษัท คริส เดคอเรชั่น จำกัด

KRIS DECORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564084674
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/5/2564 พ.ศ. (3 ปี 7 วัน ที่แล้ว)
21/5/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 345 ถนนมหาพฤฒาราม แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า