บริษัท นีวาชูส์ จำกัด

NIWA SHOES CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564058118
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 1/4/2564 พ.ศ. (3 ปี 1 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
1/4/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/53 ถนนประชาทร แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า