บริษัท ฉัตรวิศุทธ์ จำกัด

CHATVISUT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564044061
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/3/2564 พ.ศ. (3 ปี 3 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/3/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 422/163 ถนนปัญญาอินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ I ที่พักแรมและบริการด้านอาหาร
วัตถุประสงค์ 55101 โรงแรม รีสอร์ทและห้องชุด