บริษัท ดีไอวาย เพาเวอร์ซัพพลาย จำกัด

DIY POWERSUPPLY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564031198
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2564 พ.ศ. (3 ปี 3 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
19/2/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 89/203 ถนนหทัยราษฎร์ แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์