บริษัท โปร แอกเซส ช็อพ (พีเอเอส) จำกัด

PRO ACCESS SHOP (PAS) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564030663
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 19/2/2564 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 2 วัน ที่แล้ว)
19/2/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 302 ถนนร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์