บริษัท ชิกุ จำกัด

SHIKOU CO., LTD.

บริษัท บริษัท ชิกุ จำกัด (ID: 0105564027751) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 16/2/2564 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 557/344 ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ กิจกรรมด้านความบันเทิงและการนันทนาการอื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105564027751
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
16/2/2564 พ.ศ.
(3 ปี 5 เดือน 9 วัน ที่แล้ว)
16/2/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง