บริษัท เท็น โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด

TEN LOGISTICS (THAI) LIMITED

บริษัท บริษัท เท็น โลจิสติกส์ (ไทย) จำกัด (ID: 0105564014579) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/1/2564 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 924 อาคารบี บล็อค 28 ห้องเลขที่ บี 325 ชั้นที่ 3 ซอยจุฬา 7 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขนส่งและขนถ่ายสินค้ารวมถึงคนโดยสาร มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105564014579
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/1/2564 พ.ศ.
(3 ปี 5 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
26/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง