บริษัท วริสรา แบรนด์ ฟอร์ เลิฟ จำกัด

VARISARA BRAND FOR LOVE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564003992
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 11/1/2564 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
11/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 9/46 ถนนเพิ่มสิน แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า