บริษัท อาม่าซีฟู้ด จำกัด

AMA SEAFOOD CO., LTD.

บริษัท บริษัท อาม่าซีฟู้ด จำกัด (ID: 0105564001591) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 6/1/2564 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 126 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การบริการด้านอาหารในภัตตาคาร/ร้านอาหาร มีทุนจดทะเบียน 500,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105564001591
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
6/1/2564 พ.ศ.
(3 ปี 6 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
6/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
500,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง