บริษัท บี ที 2021 จำกัด

B T 2021 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105564001221
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/1/2564 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
5/1/2021 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 117 ซอยปทุมทิพย์ ถนนกรุงเทพ - นนทบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47511 การขายปลีกด้ายและผ้า