บริษัท บียอนด์ ลูบริแคนท์ (ไทยแลนด์) จำกัด

BEYOND LUBRICANT (THAILAND) CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563181404
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 23/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 22 วัน ที่แล้ว)
23/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 170/8 ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์