บริษัท ทีเอ็มดับบลิว 2020 จำกัด

TMW 2020 COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563180700
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 41/291 ซอยนวลจันทร์ 25 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง