บริษัท สกาย วู๊ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

SKY WOOD INTERNATIONAL CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563180467
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 21/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 4 เดือน 29 วัน ที่แล้ว)
21/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 32/57 ถนนรามคำแหง 2 แขวงดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง