บริษัท วีเอสวัน เทรดดิ้ง กรุ๊ป จำกัด

VS1 TRADING GROUP CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563179639
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 17/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
17/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 133/2-3 ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง