บริษัท ยู เย้า กรุ๊ป 2020 จำกัด

YU YAO GROUP 2020 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563177521
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 15 วัน ที่แล้ว)
9/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 81/56-57 แยก 1-4 ซอยลาดพร้าว 15 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง