บริษัท บาร์เทอร์ แอดวานซ์ จำกัด

BARTER ADVANCE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563176729
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
7/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 314/209 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง