บริษัท ซีอีแอล เทรดดิ้ง จำกัด

CEL TRADING LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563176605
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 7/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 5 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 444 อาคารโอลิมเปียไทยทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46109 การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง