บริษัท รุ่งพิบูลย์ ซัพพลาย จำกัด

RUNGPIBOON SUPPLY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563175650
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/12/2563 พ.ศ. (3 ปี 6 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
3/12/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 329/39 ซอยสายไหม 33/1 แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 45301 การขายส่งชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมใหม่ของยานยนต์