บริษัท ไทย เดลี่ บาย อี-คอมเมิร์ซ เซอร์วิส จำกัด

THAI DAILY BUY E-COMMERCE SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท ไทย เดลี่ บาย อี-คอมเมิร์ซ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105563171468) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/11/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1159/114 ถนนประชาพัฒนา แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563171468
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/11/2563 พ.ศ.
(3 ปี 8 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
24/11/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง