บริษัท เอช ทู โอ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด

H2O IMPORT & EXPORT (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท บริษัท เอช ทู โอ อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซ์พอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105563111643) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 31/7/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 116/42 อาคารเอส.เอส.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 12 ถนนณ ระนอง แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563111643
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
31/7/2563 พ.ศ.
(3 ปี 11 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
31/7/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง