บริษัท โมเดิร์น ซีเอ็มสิบห้า จำกัด

MODERN CM15 CO., LTD.

บริษัท บริษัท โมเดิร์น ซีเอ็มสิบห้า จำกัด (ID: 0105563084077) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/6/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 88 ซอยคุ้มเกล้า 5 ถนนคุ้มเกล้า แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563084077
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/6/2563 พ.ศ.
(4 ปี 1 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/6/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง