บริษัท พาณิชย์รุ่งเรือง 168 จำกัด

PHANIT RUNG RUEANG 168 CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563066842
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/4/2563 พ.ศ. (4 ปี 1 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
28/4/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 316 ซอยอนามัย ถนนศรีครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น