บริษัท กิจการร่วมค้า บี เอช จำกัด

JOINT VENTURE B H CO., LTD.

บริษัท บริษัท กิจการร่วมค้า บี เอช จำกัด (ID: 0105563065561) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 24/4/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 104/38 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างอาคารที่ไม่ใช่ที่พักอาศัย มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563065561
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
24/4/2563 พ.ศ.
(4 ปี 2 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
24/4/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง