บริษัท สยามมัลติฟู้ดส์ จำกัด

SIAM MULTI FOODS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563043991
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2563 พ.ศ. (4 ปี 3 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
10/3/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 186/488 ซอยรามคำแหง 190/1 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น