บริษัท เทรด จีนิคส์ จำกัด

TRADE GENICS CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563043168
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/3/2563 พ.ศ. (4 ปี 3 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
9/3/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 2/4 ซอยสุจริต 2 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น