บริษัท ออร่า ปิโตรเลียม จำกัด

AURA PETROLEUM CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563039373
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2563 พ.ศ. (4 ปี 3 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
3/3/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 36/2 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47300 การขายปลีกเชื้อเพลิงยานยนต์ในร้านค้าเฉพาะ สถานี ปั๊ม