บริษัท เบบี้ คอมปานี จำกัด

BABY COMPANY CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563025739
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 12/2/2563 พ.ศ. (4 ปี 4 เดือน 8 วัน ที่แล้ว)
12/2/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 138/2 ซอยสุขุมวิท 33 (แดงอุดม) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค